Team Information

Maria Gilibets Fernández

Psicòloga General Sanitària d'adults amb menció clínica col·legiada nº 30953

  • Màster en Psicologia General Sanitària.
  • Té formació i experiència en tècniques de relaxació, abús sexual infantil, suïcidi i trastorns de la conducta alimentària.
  • Al centre treballa amb població adolescent i adulta fent acompanyament emocional, tant en atenció individual com grupal.