Team Information

Audry Prior Hernández

Logopeda infantil, col·legiada nº 3887

 

  • Formació específica en educació especial, trastorns de l’aprenentatge, llenguatge i parla.
  • Realització d’intervencions logopèdiques a escoles tractant trastorns de la parla, llenguatge, lecto-escriptura i deglució disfuncional.
  • Experiència en centres d’atenció precoç (CDIAP).
  • Assessora de lactància.
  • Tutora de pràctiques de l’assignatura PRACTICUM II, del Grau en Logopèdia, ofert a l’Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Impartició de tallers i xerrades per a famílies i escoles.
  •  
  • LINKEDIN Audry.
  • DOCTORALIA Audry.