Natàlia Sellarés Berengué
Psicòloga General Sanitària infantil i juvenil col·legiada nº 26.739
Maria Gilibets Fernández
Psicòloga General Sanitària d'adults amb menció clínica col·legiada nº 30953
Audry Prior Hernández
Logopeda infantil, col·legiada nº 3887
Núria Rastrilla Torra
Logopeda infantil i juvenil, col·legiada nº 4316
Alexandra Bruy Tuneu
Psicòloga Esportiva, infantil i juvenil, col·legiada nº 28034
Ivet Perarnau Criballés
Psicòloga General Sanitària amb menció Clínica Col·legiada nº31498