Alexandra Bruy Tuneu
Psicòloga Esportiva col·legiada nº 28034
Núria Rastrilla Torra
Logopeda infantil i juvenil, col·legiada nº 4316
Audry Prior Hernández
Logopeda infantil, col·legiada nº 3887
Maria Gilibets Fernández
Psicòloga amb menció clínica col·legiada nº 30953
Natàlia Sellarés Berengué
Psicòloga General Sanitària infantil i juvenil col·legiada nº 26.739