Team Information

Ivet Perarnau Criballés

Psicòloga General Sanitària amb menció Clínica Col·legiada nº31498

Grau de Psicologia amb menció Clínica.
Màster en Psicologia General Sanitària.
Especialista en trastorns emocionals, de la conducta i relacionals.
Crus de Sexualitat i drogodependència.
Formació en tècniques de relaxació.
Formació en reestructuració cognitiva.
Formació, prevenció i intervenció en trastorns de la conducta alimentària.
Experiència en intervenció en infantojuvenil i adults.
Corrent integradora.