Team Information

Núria Rastrilla Torra

Logopeda infantil i juvenil, col·legiada nº 4316

 

  • Formació específica en teràpia miofuncional, alimentació, llenguatge natural assistit i TEA.
  • Experiència en intervenció en escoles d’educació especial, tractant trastorns de la parla, llenguatge, lecto-escriptura i deglució disfuncional.
  • Impartició de tallers i xerrades per a famílies i escoles.