Què és la psicologia esportiva? - Ikigai Manresa

Què és la psicologia esportiva?

Summary

Què passa en el nostre cervell quan practiquem esport? I si aquest esport implica la competició? Davant l'exigència, i dur el nostre cos i ment al límit, pot ocasionar que la nostra salut mental i física es pugui veure compromesa, i és aquí on cobra importància la figura del psicòleg esportiu.

Sabem que la psicologia té múltiples aplicacions: empresarial, clínica o educativa entre d’altres, però també té un pes molt important en l’esport. Cada cop s’està reconeixement més la influència que té la ment quan practiquem un esport, sobretot en la gent que competeix, ja sigui en alt rendiment com en nivell amateur. És per això que avui us explicarem per què és tan important poder comptar amb un psicòleg esportiu.

Possiblement, la idea que tenim a la ment és que un psicòleg esportiu serveix per poder competir millor, obtenir resultats més bons. Però la realitat és que va més enllà de tot això.

Principalment, un psicòleg té l’objectiu d’ajudar l’esportista a potenciar el seu rendiment mitjançant les variables psicològiques com poden ser la motivació, l’estrès, l’atenció i la concentració, l’autoconfiança o el nivell d’activació. Però possiblement, alguns d’aquests conceptes no entenem a què fan referència exactament, és per això que ens centrarem en les aplicacions pràctiques que pot tenir la psicologia en l’esport.

En primer lloc, cal tenir en compte que cada esport té unes característiques polièdriques i, per tant, comporta unes necessitats psicològiques diferents, però també cal tenir present que cada esportista és diferent i, per això, el que li pot servir a un, potser en un altre no, és per aquest motiu que s’ha de tractar cada esportista de manera personalitzada, avaluant quines són les seves necessitats esportives, i també tenint en compte el seu entorn.

Quines aplicacions pot tenir la psicologia esportiva doncs?

A continuació s’exposen algunes de les demandes que ens trobem sovint els psicòlegs esportius:

  • Augmentar la motivació: Hi ha esportistes que en determinades etapes de la seva carrera poden perdre la motivació, sigui per entrenar o per competir. En aquests casos és molt important saber què provoca aquesta desmotivació cap a l’esport, i establir unes bases per potenciar la motivació i establir uns objectius.
  • Gestió emocional: És una de les principals demandes que ens trobem, ja que hi ha molts esportistes que en els entrenaments o competicions tenen dificultat per gestionar les seves emocions en situacions adverses, per exemple, situacions que els generen frustració o ràbia. És important realitzar un procés d’educació emocional i donar-los els recursos per fer front a les diferents situacions en les quals es poden trobar.
  • Preparació per a competicions: En aquest cas, es té en compte tot el que engloba una competició, és a dir, la gestió dels nervis que poden sorgir abans d’una competició, elaborar rutines precompetitives o potenciar l’autoconfiança per poder competir millor.
  • Gestió del pensament: Quantes vegades hem sentit a un esportista dir: “no puc” o “segur que fallo”? Això és perquè a vegades la nostra ment tendeix a tenir pensaments negatius o inadequats que actuen com a creences limitants, però si es reconeixen i es gestionen correctament, aquests pensaments es poden transformar en positius.
  • Treballar la cohesió d’equip: En els casos d’esports col·lectius, també és molt important mantenir l’equip cohesionat i afavorir la comunicació entre els membres de l’equip, però també, en tots els esports, cal potenciar la comunicació entre esportista i equip tècnic.
  • Intervenció en lesions: És molt comú que al llarg de la carrera esportiva, en algun moment es pateixi alguna lesió, sigui de més o menys gravetat. El paper del psicòleg és ajudar a prevenir les lesions, i en casos que ja hi ha lesió, ajudar a controlar l’impacte emocional que pot tenir la lesió (sobretot en lesions llargues), potenciar la motivació i acompanyar a l’esportista en la seva tornada a l’esport.

Com ja hem dit, aquestes són algunes de les tasques que pot realitzar un psicòleg esportiu, però l’objectiu principal del psicòleg sempre serà acompanyar a l’esportista treballant d’una manera integral i potenciant les seves habilitats per afavorir el seu benestar.

Si necessites obtenir més informació, sigui per tu o pel teu fill o filla, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Alexandra Bruy Tuneu
Psicòloga Esportiva
Col·legiada núm: 28034
Ikigai Manresa. Centre de Psicologia i Logopèdia

leave a comment