Què és la dislèxia? - Ikigai Manresa

Què és la dislèxia?

Summary

Des de l'escola et diuen que el teu fill pot tenir dislèxia? En parlem amb Núria Rastrilla, logopèdia especialitzada d'Ikigai Manresa.

Moltes famílies acudeixen a consulta de logopèdia per dificultats en la lectura i/o l’escriptura del seu fill o filla, ja sigui perquè els hi han dit des de l’escola o perquè ells mateixos veuen les dificultats.

Quines dificultats ens poden fer saltar les alarmes?

 • Llegeix molt lent.
 • No compren el que llegeix.
 • Es deixa lletres.
 • Ajunta paraules en escriure.
 • Fa moltes faltes d’ortografia.
 • Etc.

Però... que és la dislèxia? Totes les persones amb dislèxia tenen les mateixes dificultats?

La dislèxia és un trastorn permanent (per tota la vida) del neurodesenvolupament, d’origen neurobiològic, això suposa que nens i nenes intel·ligents i sense cap altre dificultat aparent de l’aprenentatge de la lectoescriptura no sigui com s’esperaria. Per aquest motiu s’ha de tenir present que no pot estar associada a cap causa cognitiva, perceptiva, motriu, lingüística, emocional o ambiental.

Per què és important la intervenció precoç en la dislèxia?

Encara que sigui un trastorn permanent, amb una intervenció precoç i la metodologia apropiada per les dificultats que puguin presentar en lectoescriptura, poden tenir eines i recursos per poder continuar avançant amb els seus aprenentatges i que no hi hagi una diferència molt gran entre la resta del seu grup classe.

Quan podem fer una valoració i un diagnòstic?

S’ha de tenir en compte que no es pot fer un diagnòstic de dislèxia fins als 7 – 8 anys, fins que no arribi aquest moment es parlarà de dificultats o retard en lectoescriptura, ja que l’aprenentatge de la lectura es fa entre els 5 i 7 anys, i per tant hem de deixar que passi el temps d’aprenentatge per determinar si les dificultats són evolutives o són d’origen neurobiològic. 

Primers signes d'alerta en la etapa infantil

Abans hem dit que una intervenció primerenca és important per l’aprenentatge de la lectoescriptura. Per tant, com podem saber abans del diagnòstic que aquest infant pot tenir una possible dislèxia? Doncs per uns signes d’alerta que podem començar a detectar en l’educació infantil, a partir dels 4 -5 anys. Com podrien ser:

 • Antecedents familiars amb dislèxia o amb dificultats de lectoescriptura.
 • Problemes amb el desenvolupament i adquisició del llenguatge.
 • Quan comencen a mostrar dificultats per aprendre i manipular el signes com lletres o els números.
 • Dificultats en la motricitat fina.
 • Els costa aprendre els dies de la setmana. 

Per què és important la intervenció d'un professional?

Tot i que aquests són alguns dels exemples, s’ha de tenir present que si un infant té aquestes dificultats, no significa que tingui dislèxia, poden ser una possible dificultat o un retard.

També s’ha de tenir present que hi ha tants tipus de dislèxia com persones, ja que cada individu és diferent com les seves dificultats. Per tant, no hi ha un diagnòstic de dislèxia igual, encara que la base teòrica sigui la mateixa. I en el moment de la intervenció, tots els objectius de treball
estan pensats per millorar les dificultats concretes de l’infant.


Si creus que el teu fill/a presenta alguna dificultat en la lectura i/o en l’escriptura, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. I farem una valoració per esbrinar si és un tema evolutiu o si cal fer una intervenció.

 

Núria Rastrilla Torra

Logopeda infantil i juvenil a Ikigai Manresa

Col·legiada 4316

leave a comment