El meu fill no parla bé, quan cal iniciar sessions de logopèdia? - Ikigai Manresa

    Estàs aquí!
  • Inici
  • LogopèdiaEl meu fill no parla bé, quan cal iniciar sessions de logopèdia?

El meu fill no parla bé, quan cal iniciar sessions de logopèdia?

Un dels motius de consulta més freqüents al servei de logopèdia infantil està relacionat amb les dificultats amb l’articulació dels sons de la parla: 

  • El meu fill ho compren tot, però nosaltres no l’entenem a ell.
  • Té 4 anys, i en comptes de dir “Casa” diu “Tasa”.
  • No parla bé, i al començar a llegir i escriure, veiem que també fa errors. 
Però, com i quan adquireixen els sons de la parla els infants?

Doncs, des de ben petits! 

 

Al voltant dels tres mesos, comencen a experimentar i jugar amb la seva veu i apareixen els primers sons vocàlics, que combinats amb sons com la /g/ faciliten l’aparició del balbuceig.  

 

Desprès, al voltant de l’any, apareixen les consonants /m/ i /p/, i la combinació d’aquestes faciliten l’aparició de les primeres paraules: “mama”, “papa”, etc.

A partir d’aquí, s’inicia l’etapa verbal (al voltant dels 2 anys): s’adquireixen els sons /k/, /b/, /d/, i /t/. En aquesta etapa s’amplia també el vocabulari i comença a haver-hi més comprensió. 

 

Entre els 2 i 3 anys hi ha l’explosió del llenguatge on s’augmenta significativament el vocabulari i comencen a combinar paraules per fer les primeres frases. Els sons que s’adquireixen en aquesta etapa són: /f/, /n/, /ny/, /l/ o /s/. 

 

Amb 3 anys, quan inicien l’escolarització, l’infant ha de tenir una parla intel·ligible, tot i que encara presenti algunes dificultats amb fonemes més complexos.

 

Al voltant dels 4-5 anys s’acaben d’adquirir els sons més complexos com són els grups consonàntics (pl, gl, fl, bl, cl, pr, tr, cr, br, dr, gr, fr),  /rr/, /ll/, /z/. 

 

Llavors, quan cal intervenir o valorar?

 

El tractament precoç dels trastorns dels sons de la parla és una de les majors garanties en la seva correcció, no només pel que implica a nivell comunicatiu,  sinó també per les conseqüències que pot derivar a nivell emocional: no ser comprès per els altres (adults o infants), dificultats en la relació amb els iguals, frustració…

 

Per altra banda, com a logopedes, considerem important que un infant ha de tenir adquirits tots els sons de la parla abans d’iniciar l’aprenentatge de la lecto-escriptura (6 anys), per a que no hi hagi interferència i confusió de sons a l’hora de llegir i escriure. 

 

Si creus que el teu fill/a té dificultats amb alguns sons de la parla, podem ajudar-te! Només cal fer una valoració, i determinar si es tracta d’un tema evolutiu o cal fer una intervenció més específica. 😉

 

 

 

Audry Prior Hernández

Logopeda infantil al Centre Ikigai Manresa, i al CDIAP del Bages.

Col·legiada núm. 08/3887