Logopeda infantil i juvenil, col·legiada nº 4316. Formació específica en teràpia miofuncional, alimentació, llenguatge natural assistit i TEA. Experiència en intervenció en escoles d’educació especial, tractant trastorns de la parla, llenguatge, lecto-escriptura i

Logopeda infantil, col·legiada nº 3887. Formació específica en educació especial, trastorns de l’aprenentatge, llenguatge i parla. Realització d’intervencions logopèdiques a escoles tractant trastorns de la parla, llenguatge, lecto-escriptura i deglució disfuncional. Experiència en

Psicòloga amb menció clínica col·legiada nº 30953. Màster en Psicologia General Sanitària. Formació en relaxació progressiva de Jacobson. Curs d'abordatge per l'abús sexual infantil. Tallers formatius per a la prevenció del suïcidi, avaluació

Psicòloga General Sanitària infantil i juvenil col·legiada nº 26.739. Màster en Psicologia General Sanitària. Màster en Psicologia Infantil i Juvenil. Màster en atenció primerenca. Formació específica en trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA),