Grau de Psicologia amb menció Clínica. Màster en Psicologia General Sanitària. Especialista en trastorns emocionals, de la conducta i relacionals. Crus de Sexualitat i drogodependència. Formació en tècniques de relaxació. Formació en reestructuració

Grau de Psicologia (UAB) amb doble menció en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil, i anàlisi i intervenció psicosocial. Màster en Psicologia General Sanitària (UNIR). Formació i intervenció en Problemes de Parella. Formació, prevenció

Grau en Psicologia (Universitat de Girona). Màster en Psicologia Esportiva i de l'Activitat Física (UNED) Experta en Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (Instituto SIAC). Experiència en reeducacions psicopedagògiques. Experiència en intervenció infantil i

  Formació específica en teràpia miofuncional, alimentació, llenguatge natural assistit i TEA. Experiència en intervenció en escoles d’educació especial, tractant trastorns de la parla, llenguatge, lecto-escriptura i deglució disfuncional. Impartició de tallers i

  Formació específica en educació especial, trastorns de l’aprenentatge, llenguatge i parla. Realització d’intervencions logopèdiques a escoles tractant trastorns de la parla, llenguatge, lecto-escriptura i deglució disfuncional. Experiència en centres d’atenció precoç (CDIAP).

Màster en Psicologia General Sanitària.Té formació i experiència en tècniques de relaxació, abús sexual infantil, suïcidi i trastorns de la conducta alimentària.Al centre treballa amb població adolescent i adulta fent acompanyament emocional, tant

  Màster en Psicologia General Sanitària. Màster en Psicologia Infantil i Juvenil. Màster en atenció primerenca. Formació específica en trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA), trastorn per dèficit d’atenció (TDAH), disciplina positiva i